Tasarımı Kaydet  Kapat

 

 


 

Umre Nedir?

Umre, ihrama girerek tavaf ve sa‘y yaptıktan sonra tıraş olup ihramdan çıkmaktan ibarettir. Hanefî ve Mâlikîler'e göre müslümanın ömründe bir defa umre yapması müekked sünnettir. Şâfiî ve Hanbelîler'e göre ise farzdır.


Umre'nin Zamanı

Umre için belirli bir zaman yoktur, her zaman yapılabilir.  Ramazanda yapılması mendup ve daha faziletlidir. Ancak Hanefî mezhebinde "teşrîk günleri" denilen yılda beş gün yani arefe günü sabahından bayramın 4. günü güneş batıncaya kadarki süre içinde umre yapmak, tahrîmen mekruhtur. Diğer üç mezhepte, haccetmeyen kişilerin teşrîk günleri dahil her zaman umre yapmaları, kerâhetsiz câiz görülmüştür.  Haccedenler ise, Mâlikîler'e göre bayramın 4. günü güneş batıncaya kadar, Şâfiîler'e göre ise vedâ tavafı dışında haccın bütün menâsiki tamamlanmadıkça umre yapamazlar.


Umre Nasıl Yapılır?

Umre yapmak isteyenler, gerekli hazırlıkları yaptıktan ve iki rek’at ihram namazı kıldıktan sonra, "Allah’ım! Senin rızan için umre yapmak istiyorum. Bunu kolaylaştır ve kabul eyle" diye niyet edip "telbiye" söyleyerek ihrama girerler.

Bu şekilde ihrama girdikten sonra Kâbe’yi usulüne göre tavaf ederler. Nihayet Safa ile Merve arasında sa’y yaptıktan sonra tıraş olup ihramdan çıkarlar. Böylece umre tamamlanmış olur


Umrenin Farz ve Vâcipleri

Hanefîler'e göre, umrenin farzları ihram ve tavaf omak üzere ikidir. Bunlardan ihram şart, tavaf ise rükündür. Şâfiî ve Hanbelîler'e göre bu dört nüsük yani ihram, tavaf, sa‘y ve tıraş birer rükündür. Mâlikî mezhebinde ise, ilk üçü rükün, tıraş ise vâciptir. Bu nüsüklerle ilgili hükümler ve umre için ihrama girme yerleri daha önce açıklanmıştır.


İhram Namazı

İki rekat ihram namazı kılarlar. Namazın birinci rekatında Fatiha suresinden sonra “kâfirûn” suresini, ikinci rekatında ise yine Fatiha suresinden sonra “ihlas” suresini okurlar.


Umre Duaları

"Allah'ım! Ben Umre Yapmak İstiyorum. O'nu Bana Kolaylaştır Ve Benden Kabul Buyur."

Harem Bölgesine Girince Okunacak Dua "Lebbeyk Allahumme Lebbeyk Lebbeyke La Şerike Leke Lebbeyk İnnelhamde Ven'ni'mete Leke Ve'l-Mulk La Şerike Leke" "Ey Allah'ım! Senin Emrine (İtaate) Hazırım. Sen'in Emrine Uydum. Sen'in Hiçbir Ortağın Yoktur. Sen'in Emrine Uydum. Şüphesiz Ki (Gerçek) Hamd, Nimet Ve Mülk Sen'indir. Sen'in Hiçbir Ortağın Yoktur." Diye Duada Bulunmak." “Allah’ım! Burası Senin Haremindir, Emin Kıldığın Yerdir. Beni Cehenneme Girmekten Koru. Kullarını Dirilttiğin Gün Beni Azabından Güvende Kıl, Beni Dostlarından Ve İtaatkâr Olanlardan Eyle” Diye Dua Eder.


Kabe’yi Görünce Okunacak Dua

“Allah’ı Noksan Sıfatlardan Tenzih Ederim, Her Türlü Övgü Allah’a Mahsustur, Allah’tan Başka İlah Yoktur. Allah En Büyüktür. Allah’ım! Bu Senin Evindir. Onu Sen Yüceltin, Sen Şereflendirdin, Sen Değerli Yaptın .Onun Yüceliğini, Şerefini Ve Değerini Artır. Ya Rabbi! Onun Değerini Artıran, Onu Şereflendiren, Ona Saygı Gösteren Kimsenin Şerefini, Saygınlığını, Heybetini, Yüceliğini Ve İyiliğini Artır. Allah’ım! Sen Selamsın Ve Selamet Ancak Sendendir. Bizi Selametle Yaşat Ve Selamet Yurdun Olan Cennetine Koy, Ey Celal Ve İkram Sahibi Allah’ım! Sen Her Şeyden Yücesin Ve Her Şeyden Üstünsün”

Hacer-İ Esved’i Selamlama ”Bismillahiallahuekber”


Umrenin Fazileti

"Hac ve Umre yapanlar Allah'ın misafirleridir. O'ndan birşey isterlerse, onlara cevap verir. Af isterlerse, onları affeder." (Hadis-i Şerif) "Umre, ikinci bir umreye kadar olan günâhlara keffârettir" (Hadis-i Şerif) "Ramazan ayında yapılan umre hacca denktir" (Hadis-i Şerif)